• ຈີນລັດເຊຍຈັບມືກັນສ້າງເຄື່ອງບີນໂດຍສານ CR-929

    CR-929 ຈະເປັນເຄື່ອງບີນລຳທຳອິດພາຍໄຕ້ການຮ່ວມມືຂອງທັງສອງປະເທດ ຈີນແລະລັດເຊຍ ເປັນເຄື່ອງບີນໂດຍສານ C-China, R-Russia 9 ເປັນເລກທີ່ໃຫ້ໂຊກຂອງຄວາມເຊື່ອຈີນ ຄາດວ່າເຄື່ອງບີນດັ່ງກ່າວຈະຖືກນຳຂື້ນຮັບໃຊ້ຜູ້ໂດຍສານໃນປີ 2025 ເຄື່ອງບີນຈະໄດ້ສ້າງເປັນ 3 ລຸ້ນດັ່ງນີ້ CR-929-500 ບັນທຸກໄດ້ …

    Read More »